Besplatna dostava

za cijelu Hrvatsku

Besplatni testeri

uz svaku narudžbu

20,000 kupaca

kvaliteta, sigurnost, privatnost

Niske cijene

vrijedi za sve proizvode

Sertralin

Sertralin

za cijelu Hrvatskuuz svaku narudžbukvaliteta, sigurnost, privatnostvrijedi za sve proizvodeSertralinUčinkovitost Sertralina u Liječenju DepresijeSertralin je selektivni inhibitor ponovne...

Diazepam

Diazepam

za cijelu Hrvatskuuz svaku narudžbukvaliteta, sigurnost, privatnostvrijedi za sve proizvodeDiazepamUpotreba Diazepama u medicinske svrheDiazepam je lijek koji pripada skupini benzodiazepina i...

Metilfenidat

Metilfenidat

za cijelu Hrvatskuuz svaku narudžbukvaliteta, sigurnost, privatnostvrijedi za sve proizvodeMetilfenidat Upotreba Metilfenidata u Liječenju ADHD-aMetilfenidat je centralni stimulans koji se...

Gabapentin

Gabapentin

za cijelu Hrvatskuuz svaku narudžbukvaliteta, sigurnost, privatnostvrijedi za sve proizvodeGabapentin Gabapentin kao lijek protiv epilepsijeGabapentin se koristi kao učinkovit lijek u terapiji...